சதுரங்கம்

Banner 1
Banner 2

யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, சென்னை ஆகிய இடங்களிலிருந்து செய்தியாளர்களுடன் இணைந்து வழங்கும் அரசியல் நிகழ்ச்சி.

திங்கட்கிழமைகளில் இரவு 8.30க்கு இடம்பெறுகின்றது.

நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் இணைந்து கொள்ளுங்கள்